Oferujemy turystom indywidualnym oraz grupom turystycznym usługi lokalnych przewodników i pilotów wycieczek w języku polskim po Wilnie, Trokach, Kownie, Kłajpedzie (Litwie) Rydze, Sigulda (Łotwie) Tallinie, Petersburgu, Moskwie (Rosji).”


Wilno

Kościoły, klasztory, pomniki przypominają o ścisłych związkach Litwinów i Polaków w przeszłości. Także dzisiaj wierni z Polski przybywają do Wilna, by na własne oczy zobaczyć wizerunek Ostrobramskiej i pomodlić się przy cudownym obrazie.


Kowno

Będące niegdyś tymczasową stolicą Litwy, Kowno wyróżnia się spośród innych miast litewskich i europejskich swoją międzywojenną architekturą. Dzięki dużej koncentracji budynków z tego okresu, Kowno może starać się o wpisanie na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Dziś Kowno przechodzi transformację i staje się nowoczesnym pulsującym życiem miastem o niepowtarzalnym charakterze.