Bazylika Archikatedralna

Bazylika Archikatedralna (Katedra) jest najważniejsze sanktuarium w Wilnie. Jest to unikalne arcydzieło globalnej architektury. Laurynas Gucevičius, który przygotował projekt przebudowy katedry, chciał podkreślić wartości Epoki Oświecenia – umysł i wstrzemięźliwość. Taki był święty Kazimierz, patron Litwy, któremu najbardziej archikatedralna kaplica została poświęcona w archikatedre, dziś uważany za jeden z najcenniejszych zabytków barokowych w Wilnie.

Zdjęcie: Wikipedia
Rysunek. Wikipedia.
Zdjęcie: Wikipedia