Kluczowe daty Wilna

1323: Wielki książę litewski Gediminas przenosi stolicę z Trok do Wilna.
1387:Wielkie Księstwo Litewskie przyjmuje chrześcijaństwo.
1579: Powstaje Uniwersytet Wileński.
1812: Napoleon zwiedza Wilno
1795: Wilno staje się częścią Imperium Rosyjskiego i stolicą guberni wileńskiej
1636: Powstaje Wileński Jarmark Kaziukowy
16.02.1918: Litwa odzyskuje niepodległość
1940 Wilno zajmuje Związek Radziecki, później nazistowskie Niemcy
1945: Druga wojna światowa dobiega końca, a Litwa pozostaje w Związku Radzieckim
1990 Litwa odłącza się od Związku Radzieckiego i ogłasza niepodległość
2004: Litwa przystępuje do Unii Europejskiej i NATO
2009: Wilno zostaje Europejską Stolicą Kultury
015 Litwa przystępuje do strefy Euro waluty