Zabytki Wilna

Wilno jest miasto centrum Europy, stolicą Litwy, z długą i ciekawą historią i miejscowością do zwiedzania. Przedstawiamy Państwu miejsca do zwiedzania, zabytki Wilna.

Polskie przewodnicy po Wilnie. Cena przewodnika zależy od ilości osób i terminu: +370 6999 8999 (WhatsApp) +48(22) 208 6556 , info@przewodnicy.lt

wilno ostra brama

Ostra Brama

Wniesiona w latach 1503-1514, Ostra Brama w Wilnie jest brama miejska na starym miescie w stylu gotyckim wraz z murem obronnym miasta. Kaplica Ostrobramska razem z obrazem matki Boskiej Ostrobramskiej (Krolowej Korony Polskiej, Matki Boskiej Miloserdzia) znajduje sie z wewnentrzenej strony muru, wniesiona w 1829.

Cmentraz na Rossie w Wilnie (Cmentraz Misjonarzy)

Założony w 1769 roku i oficjalnie zalegalizowany przez magistrat Wileński w 1801, cmentarz był poważnie zniszczony w roku 1952, a w 1969 cmentarz wpisany do rejestru zabytków. Ten cmentarz jest jeden z czterech Polskich nekropolii narodowych, a w cmentarzu znane postaci Polskiej, Białoruskiej i Litewskiej historii.

Urny z sercem Józefa Piłsudskiego i grób Marii z Bilewiczów Piłsudskiej znajdują się po lewej stronie bramy cmentarza.

Przy bramie wejściowej cmentarza na Rossie, spoczywają Polscy oficerowie i ochotnicy polegli od lat 1919-1920 w walkach o Wilno. Również żołnierze Armii Krajowej w 1944.

Wieża Gedymina (Gedimino pilis)

Za panowaniem Witolda, wieża Giedymina jest w stylu gotyckim, zbudowana w 1409 na Górze Giedymina. To zamek murowany, z trzema basztami. Przed murem stało drewniana warownia, która spłonęła w 1419 roku i była odbudowana. w 1655 zamek zdobili Rosjanie, po których zamek popadł w ruine. W dniu dzisiejszym zachowała sie jedynie wieża, zwana Baszta Giedymina.

Od 1960 w wieży Giedymina mieści sie Muzeum Zamku Górnego. W nim można obejrzeć schemat bitwy pod Grunwaldem, krzyżackie sztandary, popiersie księcia Witolda, rozne hełmy, kolczugi, zbroje, miecze i muszkiety, armatury, panoramiczny plan miasta z roku 1576. Cala panorama miasta, starego i nowego zmieszane, można odwidzieć na tarasie obserwacyjnym na najwyższym piętrze wieży Giedymina.

Kościół Św. Anny

Wybudowany w stylu późnego gotyku Gdańskiego, kościół Sw. Anny jest jeden z naj fascynujących kościołów w wschodniej Europie, który powstał na końcu XV wieku z fundacji wielkiego księcia Lisewskiego i króla Aleksandra Jagiellończyka.

Kościół jest kaplicą przy zespole Bernardynów. Prawdopodobnie, architektem kosciola Sw. Anny był Michał Enkinger przez rade miejska na prośbę króla. Ta świątynia jest dekorowana 33 rodzajami ceglanych kształtek. Wyposażanie kościoła Sw. Anny jest neogotyckie, z XIX wieku, jedynie późnobarokowe główny i dwa boczne ołtarze zaprojektowane przez Jana Krzysztofa Glaubitza, pochodzą z XVIII wieku. Obraz Sw. Anny Samotrzeć znajduję sie w ołtarzu głównym.

Obok kościoła znajduje się pomnik Adama Mickiewicza.

Pałac Radziwiłów w Wilnie

Jest po pałac renesansowy, zbudowany na rozkaz Janusza Radziwiłła w 1635 i skończony w 1653. To był drugi pałac Radziwiłów pod względem znaczenia i największy w Wilnie. Prawdopodobnie, rezydencja Mikołaja”Czarnego” istniała w tym samym miejscu. Natomiast budynek popadł na ruine w 1655-1660 po najeździe Noskowskim, a potym był niestety zaniedbany przez wieki. Częściowo odnowiony pałac Radziwiłów był w roku 1980, gdzie znajduje sie teraz pododdział Muzeum Sztuki Lisewskiej.