Kluczowe daty

 • 1323: Wielki książę litewski Gediminas przenosi stolicę z Trok do Wilna.
 • 1387:Wielkie Księstwo Litewskie przyjmuje chrześcijaństwo.
 • 1579: Powstaje Uniwersytet Wileński.
 • 1812: Napoleon zwiedza Wilno
 • 1795: Wilno staje się częścią Imperium Rosyjskiego i stolicą guberni wileńskiej
 • 1636: Powstaje Wileński Jarmark Kaziukowy
 • 16.02.1918: Litwa odzyskuje niepodległość
 • 1940 Wilno zajmuje Związek Radziecki, później nazistowskie Niemcy
 • 1945: Druga wojna światowa dobiega końca, a Litwa pozostaje w Związku Radzieckim
 • 1990 Litwa odłącza się od Związku Radzieckiego i ogłasza niepodległość
 • 2004: Litwa przystępuje do Unii Europejskiej i NATO
 • 2009: Wilno zostaje Europejską Stolicą Kultury
 • 015 Litwa przystępuje do strefy Euro waluty