Plac Teatralny

Trudno uwierzyć, że w XVII wieku miejsce to w Kłajpedzie było nadal wypełnione wodami ochronnymi otaczającymi zamek starej rzeki Danė we wschodniej części placu. W XIX wieku, po częściowym zasypaniu rowów zamkowych, wzniesiono pierwsze budynki i powstał plac, w centrum którego działał rynek „Nowy Rynek” w XX wieku. Od XIX wieku na placu gościł teatr, w którym występowało wielu znanych artystów: R. Wagner wraz z operą w Königsberg odwiedził teatr w 1837 roku jako dyrygent. Główną ozdobą Placu Teatralnego jest pomnik poświęcony S. Dach (1605–1659), poecie urodzonemu w Kłajpedzie, profesorowi Uniwersytetu w Königsberg. Centralną postacią pomnika zbudowanego w 1912 r. Jest rzeźba Taravosa Anikė (Ann z Tharau) – głównej bohaterki najpopularniejszego wiersza autorstwa Dachu, który stała pieśnią.